آخرین خبر/ مهراب قاسمخانی با انتشار این عکس نوشت:
امیدوارم چهل ‌و نه سالگیم سال بهتری برام باشه
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

قسطي کلاب
قسطي کلاب محتوای حمایتی