آخرین خبر/ حمید گودرزی با انتشار این عکس نوشت:
جای همه دوستان خالی
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید