کیهان/ محمدحسین لطیفی، کارگردان و مجری برنامه «هفت» به رفتار اپوزیسیونی برخی بازیگران با تلویزیون اعتراض کرد و به تسنیم گفت: من اعتراض به دوستانم خصوصاً بازیگران دارم که اخیراً موجی به راه انداختند که ما با تلویزیون کار نمی‌کنیم. اتفاقاً آنهایی که می‌گویند ما با تلویزیون کار نمی‌کنیم همه حیات‌شان به تلویزیون برمی‌گردد. منِ محمدحسین لطیفی، خودم اولین فیلم‌سینمایی‌ام «سرعت» را ساختم و بعد به تلویزیون آمدم. من پرورش‌یافته سینما بودم، اینهایی که می‌گویند تلویزیون کار نمی‌کنیم، خودشان بنیان، هستی و حیات‌شان در خط تلویزیون بوده و هست. شما می‌گویید تلویزیون کار نمی‌کنید، خب! تلویزیون را رها کنید و بروید، چه اتفاقی قرار است بیفتد؟
وی با اشاره به نام «احسان کرمی» اضافه کرد: واقعیت این است کسی که دلسوز کشورش باشد این طوری نمی‌آید بگوید. فوقش در خلوت می‌گوید سعی می‌کنم فعلاً برای تلویزیون کار نکنم تا رفتارش را درست کند. اما وقتی در اینستاگرام بوق و کرنا می‌کنیم این ادای اپوزیسیون درآوردن است. به این نکات و رفتارها اعتراض دارم مخصوصاً به بازیگران! در کنار دوستانی که اعتراض کردند نام احسان کرمی عزیز را هم دیدم که به طورکل از تلویزیون نشأت گرفته و باید باشد، کار کند و اگر نقدی هم دارد در راستای اصلاح آن برآید. «ما کار نمی‌کنیم» را نمی‌فهمم. اگر دلسوزید باید بمانید. گفتنی است، احسان کرمی درحالی مدعی قطع همکاری با صداوسیما شده که اساسا در رسانه ملی ممنوع از کار است و اصلا حق ورود و کار کردن در آن را ندارد!


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید