آخرین خبر/ استنداپ کمدی محمدرضا علیمردانی درباره موز در برنامه چهل تیکه را با هم ببینیم.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید