آخرین خبر/ عزت‌ الله مهرآوران با انتشار این عکس نوشت: من نه بیانه مینویسم .نه پایش را امضا میکنم. متاسفانه بی توجه به تمایل من مرا در جریانات بیانه دخالت داده اند.. من هنر را بغل کرده ام تا از این جریانات مصون باشم....فاش میگویم و از گفته خود دلشادم... بنده عشقم و از هردو جهان آزادم.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید