آخرین خبر/ سارا روستاپور با انتشار این عکس نوشت: آقاى طهماسب...آقاى مجرى...ممنون براى اینهمه ادب و احترامى که در کنار طنز و شادى به ما یاد دادید...خوش به حال ما که بیننده برنامه هاى شما بودیم...دستمریزاد به مدیران خوب و شایسته و جوان کانون پرورشى که تقدیرى شایسته از شما به عمل آوردند.. مانا باشید و برقرار #ایرج_طهماسب #کلاه_قرمزى


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید