آخرین خبر/ علی ضیا در اینستاگرامش نوشت:
برف مثل عشق است
وقتی که میبارد همه ذوق میکنند
بی وقفه ببار
برف
هزار و یک سال و چهل شب


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید