آخرین خبر/ حسن فتحی تهیه کننده و کارگردان سینما و تلویزیون با انتشار تصویر زیر نوشت:«میخواهید جامعه شاداب و خلاق و سالمی داشته باشیم ، باور کنید نقطه شروع چنین رویکردی را در گامهای نخست باید در خانواده و مدرسه جستجو کرد .

ریشه بسیاری از الگوهای رفتاری ناشایست وتاسف بار بزرگسالان هر اجتماعی ، پیوند معناداری با الگوهای تعلیم و تربیت همان اجتماع دارد . بی سبب نیست در جوامعی که مقوله آزاد اندیشی و مدارا و خرد جمعی ، کیفیت ممتازی دارد ، بالاترین بودجه ها و توجهات صرف نظام آموزش و پرورش میشود .
هنگامی که بزرگسالان یک اجتماع از اهالی سیاست و فرهنگ و حکومت بگیرید تا دیگر لایه های جامعه ، تاب تحمل سلیقه و نظری متفاوت با عقیده خود را ندارند و هر اندیشه ای خلاف اندیشه خود را با خشونت و ناسزا و تهمت و افتراء پاسخ میگویند ، بدیهی ست که بایستی در کیفیت نظام تربیتی آن جامعه تردید جدی روا داشت . قطعه شعر شاعر آلمانی اولدرین بیادم میاید : " چنانکه آغاز کرده ای ، همیشه بر همان خواهی بود "!
کودکان معصومی که در چرخه یک نظام آموزشی فشل و معیوب ، و در زیر سایه ترس و تهدید و تمسخر و تحقیر تعلیم مییابند و حق هر گونه اظهار نظر متفاوت با فضای خشک و خشن و ملالت بار کلاسهای درس و مدرسه از آنها سلب میشود ، لاجرم در بزرگسالی نیز از همان الگوهای فکری و رفتاری خشک و منجمد و غیر قابل انعطاف تبعیت میکنند و نتیجه میشود فقدان مهارتهای ارتباطی ، بی توجهی به نسبیت گرایی اجتماعی ،و عدم برسمیت شناختن آزادیهای فردی وتکثر فکری وفرهنگی در یک جامعه .
فردایی بهتر از این را می خواهیم ، اصلاح علمی نظام آموزش و پرورش را جدی بگیریم .»


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید