آخرین خبر/ فرشید فمیم با انتشار این عکس اسامی اعضای تیم هنرمندان را نوشت:«وحید سلیمانی، فرشید فهیم، جواد واحدی، محمد نوازی، علی موسوی، محمدرضا مهرانپور»


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید