آخرین خبر/ نسرین مقانلو این عکس از اکرام فیلم «خون شد» را منتشر کرد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید