آخرین خبر/ مژده لواسانی با انتشار این عکس نوشت: مدت هاست دست و دلم براى نوشتن میلرزه
فقط می نویسم شاید چون به قول ویلیام فاکنر
"نوشتن،مبارزه با انقراض انسانیت است!!"
انسانیت؟
از چه حرف میزنم؟!!


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید