آخرین خبر/ حدیثه تهرانی با انتشار این عکس نوشت: امروز در اصفهان زیبا کنار مردم نازنین اصفهان در برنامه زنده رود.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید