آخرین خبر/ سیاوش خیرابی با انتشار این عکس نوشت: بزرگترین عادت ما صحبت در مورد
مشکلاتمان است،عادت را بشکن
در مورد خوشی هایت صحبت کن

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید