آخرین خبر/ محیا اسناوندی با انتشار این عکس نوشت: کنسرت خواستنی ِ رضا صادقی! و شبی دلبرانه من با کلمه کلمه ی ترانه های رضا صادقی خاطره ها ساختم...
حالا حال ِ خاطرات روزای خوش رنگ و لعاب عاشقانه ی عقد بستگیم با ترانه هاش خوب تر میشه.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید