آخرین خبر/ بهنام تشکر با انتشار این عکس نوشت: بهتره بعضی قاب ها خالی بمونه
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید