آخرین خبر/ علی اوجی این عکس را همراه با همسر و مادر همسرش منتشر کرد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید