آخرین خبر/ الیکا عبدالرزاقی این عکس با مادرش را منتشر کرد.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید