آخرین خبر/ پیمان معادی با انتشار این استوری از بازیگر خردسال «درخت گردو» که سیمرغش را گرفت، تشکر کرد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید