آخرین خبر/ رامین راستاد با انتشار این عکس نوشت: وقتی قد راستاد پسر از راستاد پدر بلندتر میشه
#پدروپسر #عشق
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید