آخرین خبر/ نسیم ادبی با انتشار این عکس نوشت: بی وزنی را در سینما ببینید. عکس ها مربوط به اکران مردمی بی وزنی در سینما ازادی است


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید