آخرین خبر/ نیما کرمی با انتشار این عکس نوشت: برای خرید گل و گیاه رفته بودیم فروشگاهی متفاوت و نیل عزیزم به دقت همه جا را وارسی میکرد . کودکان را برای خرید با خود ببرید ، حتما برای آنها کلی جلوه و تازگی وجود دارد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید