آخرین خبر/ مریم معصومی با انتشار این عکس نوشت: آیا شما که صورتتان را
در سایه ی نقاب غم انگیز زندگی
مخفی نموده اید
گاهی به این حقیقت یاس آور
اندیشه میکنید
که زنده های امروزی
چیزی جز تفاله ی یک زنده نیستند؟
#فروغ_فرخزاد


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید