آخرین خبر/ تیزر قسمت دوازدهم سریال «دل» را منتشر کرد.
ساخت تیزر: محمد ابراهیم هادیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید