آخرین خبر/ داریوش فرضیایی این ویدئو را درباره کرونا در صفحه اش منتشر کرد.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید