آخرین خبر/ سامان احتشامی با انتشار این عکس نوشت: بعد از ظهر جمعه همه به شادى
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید