آخرین خبر/ محمدرضا غفاری با انتشار این عکس نوشت: آنجا که دریا به آخر میرسد و آسمان آغاز می‌شود


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید