آخرین خبر/ آزاده زارعی با انتشار این عکس نوشت: روزگار همیشه بر یک قرار نمی‌ماند!
روز و شب دارد
روشنی دارد
تاریکی دارد
کم دارد
بیش دارد
دیگر چیزی از زمستان باقی نمانده
تمام می‌شود
بهار می‌آید...
(استراحت کوتاه در بین کار در کافه محمود_دولت_آبادی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید