آخرین خبر/ خواننده کردی که در مرحله گزینش احسان علیخانی را به وجد آورد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید