آخرین خبر/ هوشنگ گلمکانی با انتشار این عکس نوشت:
فکرش را بکنید که توی این اوضاع، فیلمی را بردارم برای دیدن، بدون تحقیق درباره موضوعش، و فقط به اتکای کارگردانش سوزان بیِر دانمارکی، و نتیجه‌اش بشود «جعبه پرنده»؛ فیلمی از «سینمای فاجعه» درباره اپیدمی جنون! مردم به دلیلی ناشناخته اگر به بیرون از فضای بسته زندگی‌شان نگاه کنند دچار جنونی می‌شوند که خودشان یا دیگران را می‌کشند؛ بنابراین بیرون از فضای بسته باید چشم‌بند داشته باشند!
نام سوزان بیر به اعتبار چند ملودرام موفق و تاثیرگذارش در یادم مانده و برای «در یک دنیای بهتر» اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان را هم گرفته. «جعبه پرنده» هم البته خیلی خوب ساخته شده و فارغ از بحث نقد فیلم، موضوعش در این روزهای ملتهب، ذهن را مشغول می‌کند. آیا «اپیدمی جنون»، نه لزوما آن جوری که در فیلم توصیف شده، خیلی از وضعیت ما دور است؟
باری... اگر خیلی حساس هستید از تماشای این فیلم، به‌خصوص در این روزها، پرهیز کنید!ا
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید