آخرین خبر/ سینا مهراد با انتشار این عکس نوشت:
#یه_روز_خوب_میاد
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید