آخرین خبر/ نیما شعبان نژاد با انتشار این عکس نوشت: عکس تو آسانسور ساده است ولی پیچیده ☺️✌️
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید