آخرین خبر/ در این سکانس فهیمه در دیالوگی از رنگ کردن ریش صحبت می‌کند، به نظر شما منظورش از این صحبت چه کسی بود؟.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید