آخرین خبر/ رامین ناصر نصیر با انتشار این عکس نوشت:
روز جهانی تئاتر مبارک
عکس تست گریم نمایش سرآشپز پیشنهاد میکند
اجرا اردیبهشت نود وهفت
امسال روز جهانی تاتر را در حالی پشت سر میگذاریم که تاترها تعطیلند و هنرمندان محروم تاتر در فقدان بیمه بیکاری و حمایت‌های دولتی ، مثل بسیاری از مردم روزگار سختی را میگذرانند

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید