آخرین خبر/ میلاد کی مرام با انتشار این عکس نوشت:
Never judge people by their past.
People learn.
People change.
People move on.
هرگز آدمهارو بر اساس گذشتشون قضاوت نکن
آدم‌ها یاد میگیرن.
آدم‌ها تغییر میکنن.
آدم‌ها میگذرن.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید