آخرین خبر/ جواب مثبت فهیمه به رحمت با یک بله غلیظ.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید