آخرین خبر/ استوری سام درخشانی را در تصویر مشاهده می کنید.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید