آخرین خبر/ علی اوجی با انتشار این عکس در اینستاگرام نوشت:
یک عکس پرخاطره و تقریبا قدیمی و یاد عارف جان گرامی و تن رفقا سالم
#علی_اوجی #رضا_نیکخواه #رضا_فیض_نوروزی #عارف_لرستانی#برزو_ارجمند #مریم_کاویانی

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید