آخرین خبر/ واکنش رحمت بعد از دیدن بهبود را تماشا کنید.


#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید