آخرین خبر/ سکانس شوکه شدن فهیمه از شنیدن خبر زنده بودن بهبود را تماشا کنید.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید