آخرین خبر/ صحبت جالب و مهم امیرحسین آرمان در برنامه دورهمی را تماشا کنید.