آخرین خبر/ مژده لواسانی با انتشار این عکس نوشت: بماند که دلتنگم
بماند که دلگیرم
بماند که مثل زمین و زمان،آشفته احوالم
اما
مگر چند بار در سال تکرار میشود این روز
همین روز
که تصورش حتى پس از ١٤٠٠ سال،قند در دلم آب میکند
همین روز که تو به چشمهای فاطمه و علی حتماً خندیده اى
و
پیامبرم گلویت را بوسیده است و با خود گفته است
من مبعوث شده ام
که تو بیایی
تمام دینِ محمد...خوش آمدی!
و حالا من بعد از ١٤٠٠ سال
به این فکر میکنم
هستى اگر تو را نداشت
سرش را براى دفاع از حق و آزادگى و عشق
چطور بالا میبرد؟
هستى به اعتبار نام توست که"سربلند"است!
حضرت سروِ سربلندِ محمد؛ حسین!
تمامِ حجتِ مسلمانىِ من! حسین!
#مژده_لواسانی
تکمله: عکس رو سالها پیش خودم گرفتم
وقتى که ابرهای آسمونِ کربلا شبیه قلبِ من شده بود.