آخرین خبر/ اگر قرار بود داوران عصر جدید روی صحنه حاضر شوند چه اجرایی می داشتند؟


#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید