ستاره ها/ فیلم‌های سینمایی روز چهارشنبه ۱۳ فروردین به این شرح است:
«اردک اردک غاز» ساعت ۱۰:۳۰ شبکه پنج
«در دل طبیعت» ساعت ۱۱ شبکه نمایش
«توگو» ساعت ۱۱ شبکه یک
«همیشه» ساعت ۱۳ شبکه نمایش
«سوفی و دیوانه» ساعت ۱۳:۳۰ شبکه پنج
«نارگیل اژدهای کوچک» ساعت ۱۴ از شبکه کودک
«زمین لرزه» ساعت ۱۵:۳۰ شبکه سه
«الهیار و مه رو» ساعت ۱۷ شبکه دو
«دولیتل» ساعت ۱۷:۴۵ شبکه امید
«هابیت ۳» قسمت اول ساعت ۱۹ شبکه نمایش
«پستچی قطبی» ساعت ۲۰ از شبکه کودک
«سکوت» ساعت ۲۰:۳۰ شبکه چهار
«عروس» ساعت ۲۱ شبکه نمایش
«شجاعترین» ساعت ۲۳ شبکه نمایش
«تالکین» ساعت ۱ بامداد پنجشنبه شبکه نمایش

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید