آخرین خبر/ مجید واشقانی با انتشار این عکس نوشت: بدر بود
میخوام حدس بزنید اینجا کجاست؟
این عکس مربوط به سی و سه سال پیشه
فکر میکنید کجاست؟
طنابی به دوتا درخت ببندی و تاب درست کنی باهاش
بازی و ..خوش گذرونی و و دیگه سیزده رو به در کنی ایناش مهم نیست ولی
حدستون چیه ؟....که کجاست
خواهشا چند ثانیه فکر کنید بعد جوابمو بخونید

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید