آخرین خبر/ یه خواننده بختیاری با حال خوش و آهنگی با حکومت دل بر قلمروی تکنیک!
اجرای عرفان طهماسبی در عصر جدید تماشا کنید.


#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید