آیوکات/ دلداری بهبود به بهتاش؛ دروازه‌بان وزغ نیست که با زبونش توپ را بگیرد.


#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید