آخرین خبر/ بالاخره مهران مدیری فهمید چرا اکثر فیلم ها از نظر فراستی بد هستند!