آخرین خبر/ ماجرای نا امید شدن مهران مدیری از مردم فرانسه را در این ویدئو ببینید.