آخرین خبر/ پشت صحنه سکانسی که زندگی فریبرز را عوض کرد.