آخرین خبر/ داستان قسمت بیست و شش «زندگی پس از زندگی» را تماشا کنید.
شبکه چهارسیما برای لحظات عرفانی افطار، ویژه برنامه تلویزیونی «زندگی پس از زندگی» را هرروز ساعت 19روی آنتن می برد.
«زندگی پس از زندگی» برنامه ای دیدنی است از بیان تجربیات مرگ موقت افرادی که در شرایط مرگ کلینیکی و یا خروج موقت روح از جسم قرار گرفته اند. در این برنامه با تجربه گران مختلف از شهرها و روستاهای متعدد ایران طی 4 سال پژوهش و مصاحبه حضوری انجام شده است.
«زندگی پس از زندگی» در ایام ماه مبارک از شنبه تا پنجشنبه ساعت 19 و جمعه ها ساعت 17 پخش می شود. این برنامه در ساعت 2 بامداد بازپخش می شود.
بخش اول را در لینک زیر مشاهده کنید:

داستان روز 26 «زندگی پس از زندگی» چه بود؟ بخش اول
داستان روز 26 «زندگی پس از زندگی» چه بود؟ بخش اول